HANDBOOK FOR PROVIDING RURAL TOURISM SERVICES TO JAPANESE TOURISTS – Available in Estonian

For rural tourism providers in Estonia project CAITO team prepared the “JAAPANI TURISTIDELE MAATURISMITEENUSTE PAKKUMISE KÄSIRAAMAT”.

Käsiraamatu eesmärk on aidata maaturismiettevõtteil siseneda Jaapani turismiturule, siia on kogutud teadmistepagas, mis on saadud jaapani turistide, turismiettevõtete ja reisikorraldajatega tehtud intervjuudest ning jaapani turistide ootuste ja huvide analüüsist, võrreldes neid maaturismiettevõtete poolt pakutavate toodete ja teenustega. Klienditeekonna läbinud otsuste mõjutajatega tehtud intervjuude
ja foorumite abil tuvastati probleemkohad transpordisektoris ja pakutakse välja võimalikke lahendusi. Leidub võimalusi, kuidas asendada sektoripõhine mõtlemine holistilise ehk süsteemmõtlemise ja tegevustega, mida võiks pidada uuenduste aluseks.
Baltikumi maaturismi pakkujate ja jaapani kõrgetasemeliste lõpptarbijate vahele silla ehitamine on nõudlik ülesanne nii pikkade vahemaade, kultuurierinevuste, keelebarjääride kui kiiresti muutuva turu tõttu. Samas on see ka oluline turg nii oma suure mahu tõttu kui seepärast, et jaapani turistid näitavad üles huvi ja austust meie kultuuri, looduse ja pärandi suhtes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *